پايگاه اينترنتي به سوي ظهور

کد لوگوهای سه گوشه

کد دعای فرج برای وبلاگ

امام رضااختر هشتم ولایت

یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲  توسط رضا  |

 

پناگاه درماندگان

یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲  توسط رضا  |

 

خورشید طلای توس

جمعه پنجم مهر ۱۳۹۲  توسط رضا  |

 

قلم دل و جوهر اشک


ای حرم سلطان خوبان سلام ...

ای پناگاه بی پناهان سلام...

ای جایگاه دل شکستگان سلام...

سلام بر بتو ای نور ولایت سلام...

آقا جــون سلام...


جمعه پنجم مهر ۱۳۹۲  توسط رضا  |